Obliczanie WHR

Podaj swoje dane


Twój wynik wynosi 0.
otyłość androidalna typ jabłko mężczyźni >1, kobiety >0,8
otyłość ginoidalna (typ gruszka) mężczyźni <1 kobiety < 0,8